Misioni Ynë

Respektojmë standartet më të përparuara, duke i zbatuar ato,për të ndihmuar klientët tanë në administrimin e të ardhmes së tyre financiare!

 

Aktorët që mundësojnë biznesin

 

Në të gjithë aktivitetin tonë, ne kujdesemi për të mbrojtur interesat e aksionerëve të Ak-Invest sh.a.

Punonjësit

Punonjësit tanë janë të përkushtuar. Ne investojmë në zhvillimin e tyre personal dhe synojmë të stimulojmë gjithësecilin me një ambient te shëndetshëm dhe të sigurtë.

Klientët

Klientët tanë janë arësyeja e vetme e egzistencës sonë;
Vetëm nëpërmjet plotësimit dhe tejkalimit të pritshmërive të klientit, ne arrijmë të realizojmë synimet tona.

Partnerët

Ne përkushtohemi në punën tonë për tëmbajtur premtimin drejtuar në partnerë serioz në biznes;
Ne i trajtojmë me respekt dhe ndershmëri partnerët me të njëjtën pritshmëri prej tyre.

Konkurrentët

Konkurentët, i konsiderojmë aktorë të rëndësishëm në atmosferën e biznesit. Ne konkurojmë ndershëm në treg duke u përkujdesur për respektim të standarteve.

loading...
Për çdo ankesë apo info+355 42 230 690
Dërgo një email info@ak-invest.net
Na vizitoni"Bardhok Biba"