Transferta Brenda Vendit

 

AK-Invest ofron dhe shërbimin e transfertave të brendshme në Shqipëri,


Për të kryer një transfertë (dërgesë apo tërheqje) parash brenda vendit

01PARAQITU në një nga Zyrat e Agjentëve tanë në mbarë vendin AK-Invest/ MoneyGram

02Në çdo rast, dërgoni apo tërhiqni para, duhet të keni mjetin e identifikimit ( kartë identiteti/ pasaportë biometrike) brenda afatit të vlefshmërisë

Nëse do të dërgoni para brenda vendit:

01Plotësoni formularin e dërgesës , që ju vihet në dispozicion nga agjenti ynë, ju pajiseni me nje nga kopjet e tij

02Pas proçesimit në sistem, agjenti ynë do t’ju pajisë me një numër reference me 10 shifra.

03KUJDES!!!!Numri referencës është unik dhe duhet t’i jepet vetëm personit të njohur nga ju, që do të kryejë tërheqjen.

04Është një shërbim i shpejtë dhe i sigurtë dhe për 10 minuta paratë do te jenë në dispozicion të personit që ja dërgoni!

Dërgesat kryhen ne monedhat LEKË, EURO, DOLLARË.

Nëse do të tërhiqni (merrni) para brenda vendit:

01Ju kërkohet nga agjenti referenca 10 shifrore (Referencë që ju jepet nga personi që ka kryer dërgesën).

02Plotesoni formularin e tërheqjes, që ju vihet në dispozicion nga agjenti ynë, dhe ju pajiseni me nje nga kopjet e tij

AK-Invest, ju siguron të tërhiqni paratë nëpërmjet shërbimit të transfertave te brendshme në respekt si më lart dhe brenda orareve të shërbimit të agjentëve dhe zyrave. Në rast, të mossigurimit të shërbimit për tërheqjen e parave në ndonjë prej agjentëve, lidhuni menjëherë në numrat e telefonit +355692054754.

Për të gjetur, sa më afër AK- INVEST, superagjentin e shërbimit të MoneyGram, për të gjetur pra zyrën që do t’ju shërbejë

Kliko këtu...