Kredia juaj
1 klik larg

Interesat më të mira dhe benefite pafund

Financim
i shpejte

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Pershtate kredine
sipas nevojave
te tua

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Behu
Shqiponje

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Menaxhoni detyrimet
tuaja me kosto
fikse mujore

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Kredia juaj
1 klik larg

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Kredia juaj
1 klik larg

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Kredia juaj
1 klik larg

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Kredia juaj
1 klik larg

Interesat me te mira dhe benefite pafund

Kredia juaj
1 klik larg

Interesat me te mira dhe benefite pafund

SHERBIMET TONA

AK-Invest në partneritet me ju për të plotësuar të gjitha dëshirat tuaja.

Në çdo pikë Ak-Invest ju mund të kryeni pagesën e të gjitha detyrimeve tuaja utilitare.

Money Gram ofron një mënyrë të shpejtë dhe të besueshme për dërgimin e parave tek të gjithë të dashurit tanë anë e mbanë vendit.

AK-Invest në partneritet me Moneygram International B.V., ofron shërbimin Moneygram në Shqipëri.

PSE DUHET TE NA ZGJIDHNI?

Institucioni ynë financiar, në qendër të veprimtarisë së tij ka njerëzit dhe besimin.
Parimet e biznesit të AK-Invest luajnë një rol të rëndësishëm në përmbushjen e këtij synimi.

Avatar
Aprovim i shpejtë i Kredisë

Ne nuk rrezikojmë nga objektivat tona afatgjata për fitime të momentit.

Avatar
Hapje dhe Transparencë

Biznesi ynë mbështetet tek besimi, i cili fitohet duke vepruar në përputhje me vlerat dhe parimet tona

Avatar
Përgjegjësi ndaj shoqërisë

Ne e trajtojmë informacionin e klientëve dhe kompanisë me kujdes të veçantë.

Avatar
Integritet

Rregullisht kontrollojmë nëse kemi vepruar drejt, në përputhje me ligjin dhe kërkesave të aksionerëve tanë.

Ne ofrojmë Kredite Financiare më të mira për biznesin tuaj.

  
AK Invest
MONEDHAT Blihet Shitet
USD 108.01 109.09
EUR 123.31 124.15
CHF 108.19 109.69
GBP 138.39 140.28
AUD 76.10 80.11
CAD 79.84 84.05

Deget

Gjej piken me te afert

Hap Harten

AK-Invest në Numra

700+

Sportele shërbimi

25000+

Transferta të brendshme/vit

1000000+

Transaksione MoneyGram/vit

660000+

Klientë/Vit

80000+

Pagesa Gjobash