USD     Blihet: 107.40 | Shitet: 108.79
EUR     Blihet: 115.80 | Shitet: 116.49
CHF     Blihet: 115.07 | Shitet: 117.99
GBP     Blihet: 128.32 | Shitet: 131.71
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.10
CAD     Blihet: 78.09 | Shitet: 84.21
USD     Blihet: 107.40 | Shitet: 108.79
EUR     Blihet: 115.80 | Shitet: 116.49
CHF     Blihet: 115.07 | Shitet: 117.99
GBP     Blihet: 128.32 | Shitet: 131.71
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.10
CAD     Blihet: 78.09 | Shitet: 84.21

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 107.40 108.79
EUR 115.80 116.49
CHF 115.07 117.99
GBP 128.32 131.71
AUD 72.09 76.10
CAD 78.09 84.21

Përditësuar në:06/02/2023 17:40


Thesari:
+355 69 61 79 487

v