USD     Blihet: 104.01 | Shitet: 104.99
EUR     Blihet: 121.41 | Shitet: 121.99
CHF     Blihet: 112.61 | Shitet: 114.69
GBP     Blihet: 142.31 | Shitet: 144.49
AUD     Blihet: 75.51 | Shitet: 80.09
CAD     Blihet: 81.68 | Shitet: 86.59
USD     Blihet: 104.01 | Shitet: 104.99
EUR     Blihet: 121.41 | Shitet: 121.99
CHF     Blihet: 112.61 | Shitet: 114.69
GBP     Blihet: 142.31 | Shitet: 144.49
AUD     Blihet: 75.51 | Shitet: 80.09
CAD     Blihet: 81.68 | Shitet: 86.59

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 104.01 104.99
EUR 121.41 121.99
CHF 112.61 114.69
GBP 142.31 144.49
AUD 75.51 80.09
CAD 81.68 86.59

Përditësuar në:22/10/2021 16:46


Thesari:
+355 69 61 79 487

v