USD     Blihet: 119.51 | Shitet: 121.09
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.89
CHF     Blihet: 120.43 | Shitet: 122.87
GBP     Blihet: 127.15 | Shitet: 131.35
AUD     Blihet: 75.98 | Shitet: 80.21
CAD     Blihet: 85.73 | Shitet: 90.51
USD     Blihet: 119.51 | Shitet: 121.09
EUR     Blihet: 116.11 | Shitet: 116.89
CHF     Blihet: 120.43 | Shitet: 122.87
GBP     Blihet: 127.15 | Shitet: 131.35
AUD     Blihet: 75.98 | Shitet: 80.21
CAD     Blihet: 85.73 | Shitet: 90.51

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 119.51 121.09
EUR 116.11 116.89
CHF 120.43 122.87
GBP 127.15 131.35
AUD 75.98 80.21
CAD 85.73 90.51

Përditësuar në:26/09/2022 11:56


Thesari:
+355 69 61 79 487

v