USD     Blihet: 112.81 | Shitet: 114.09
EUR     Blihet: 119.51 | Shitet: 120.35
CHF     Blihet: 114.91 | Shitet: 117.16
GBP     Blihet: 139.85 | Shitet: 143.07
AUD     Blihet: 77.27 | Shitet: 81.58
CAD     Blihet: 85.60 | Shitet: 90.37
USD     Blihet: 112.81 | Shitet: 114.09
EUR     Blihet: 119.51 | Shitet: 120.35
CHF     Blihet: 114.91 | Shitet: 117.16
GBP     Blihet: 139.85 | Shitet: 143.07
AUD     Blihet: 77.27 | Shitet: 81.58
CAD     Blihet: 85.60 | Shitet: 90.37

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 112.81 114.09
EUR 119.51 120.35
CHF 114.91 117.16
GBP 139.85 143.07
AUD 77.27 81.58
CAD 85.60 90.37

Përditësuar në:21/05/2022 10:21


Thesari:
+355 69 61 79 487

v