USD     Blihet: 95.51 | Shitet: 96.40
EUR     Blihet: 103.65 | Shitet: 104.30
CHF     Blihet: 106.90 | Shitet: 109.85
GBP     Blihet: 119.84 | Shitet: 122.53
AUD     Blihet: 60.08 | Shitet: 63.96
CAD     Blihet: 68.18 | Shitet: 73.83
USD     Blihet: 95.51 | Shitet: 96.40
EUR     Blihet: 103.65 | Shitet: 104.30
CHF     Blihet: 106.90 | Shitet: 109.85
GBP     Blihet: 119.84 | Shitet: 122.53
AUD     Blihet: 60.08 | Shitet: 63.96
CAD     Blihet: 68.18 | Shitet: 73.83

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 95.51 96.40
EUR 103.65 104.30
CHF 106.90 109.85
GBP 119.84 122.53
AUD 60.08 63.96
CAD 68.18 73.83

Përditësuar në:02/03/2024 08:06


Thesari:
+355 69 61 79 487

v