USD     Blihet: 100.11 | Shitet: 101.00
EUR     Blihet: 105.81 | Shitet: 106.61
CHF     Blihet: 107.77 | Shitet: 111.79
GBP     Blihet: 120.05 | Shitet: 123.92
AUD     Blihet: 62.14 | Shitet: 66.15
CAD     Blihet: 71.42 | Shitet: 77.34
USD     Blihet: 100.11 | Shitet: 101.00
EUR     Blihet: 105.81 | Shitet: 106.61
CHF     Blihet: 107.77 | Shitet: 111.79
GBP     Blihet: 120.05 | Shitet: 123.92
AUD     Blihet: 62.14 | Shitet: 66.15
CAD     Blihet: 71.42 | Shitet: 77.34

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 100.11 101.00
EUR 105.81 106.61
CHF 107.77 111.79
GBP 120.05 123.92
AUD 62.14 66.15
CAD 71.42 77.34

Përditësuar në:01/10/2023 08:46


Thesari:
+355 69 61 79 487

v