USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.00
EUR     Blihet: 99.75 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 103.63 | Shitet: 106.16
GBP     Blihet: 117.13 | Shitet: 119.56
AUD     Blihet: 59.79 | Shitet: 63.65
CAD     Blihet: 65.94 | Shitet: 71.41
USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.00
EUR     Blihet: 99.75 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 103.63 | Shitet: 106.16
GBP     Blihet: 117.13 | Shitet: 119.56
AUD     Blihet: 59.79 | Shitet: 63.65
CAD     Blihet: 65.94 | Shitet: 71.41

KONVERTUESI I MONEDHAVE

Blej

0.00

MONEDHAT Blihet Shitet
USD 93.01 94.00
EUR 99.75 100.50
CHF 103.63 106.16
GBP 117.13 119.56
AUD 59.79 63.65
CAD 65.94 71.41

Përditësuar në:21/06/2024 16:19


Thesari:
+355 69 61 79 487

v