USD     Blihet: 107.40 | Shitet: 108.79
EUR     Blihet: 115.80 | Shitet: 116.49
CHF     Blihet: 115.07 | Shitet: 117.99
GBP     Blihet: 128.32 | Shitet: 131.71
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.10
CAD     Blihet: 78.09 | Shitet: 84.21
USD     Blihet: 107.40 | Shitet: 108.79
EUR     Blihet: 115.80 | Shitet: 116.49
CHF     Blihet: 115.07 | Shitet: 117.99
GBP     Blihet: 128.32 | Shitet: 131.71
AUD     Blihet: 72.09 | Shitet: 76.10
CAD     Blihet: 78.09 | Shitet: 84.21

KËMBIME VALUTORE

Tregjet valutore karakterizohen nga luhatje te vazhdueshme dhe te papritura. Ekipi yne ju suporton me profesionalizem per cdo kerkese ne lidhje me kembimet valuatore qe mund te vije nga nevojat e biznesit ose individuale duke ju orientuar ne produktin me te pershtatshem per ju.
Ofrimi i sherbimit te kembimit valutor me kurse preferenciale mund te kryhet nepermjet llogarise tuaj bankare ose ne cdo zyre me adrese sekondare te institucionit.
Monedhat e meposhtme mund te konvertohen kundrejt monedhes vendase ose midis tyre:
USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD
Per kurse preferenciale kontaktoni ne numrin 069 6179487.


AK Invest
MONEDHAT Blihet Shitet
USD 107.40 108.79
EUR 115.80 116.49
CHF 115.07 117.99
GBP 128.32 131.71
AUD 72.09 76.10
CAD 78.09 84.21

Përditësuar në:

06/02/2023 17:40

Degët

Gjej pikën më të afërt

Hap Hartën