USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.00
EUR     Blihet: 99.75 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 103.63 | Shitet: 106.16
GBP     Blihet: 117.13 | Shitet: 119.56
AUD     Blihet: 59.79 | Shitet: 63.65
CAD     Blihet: 65.94 | Shitet: 71.41
USD     Blihet: 93.01 | Shitet: 94.00
EUR     Blihet: 99.75 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 103.63 | Shitet: 106.16
GBP     Blihet: 117.13 | Shitet: 119.56
AUD     Blihet: 59.79 | Shitet: 63.65
CAD     Blihet: 65.94 | Shitet: 71.41

KREDI BUJQËSORE

Kredia Agro eshte nje produkt i krijuar per ti ardhur ne ndihme zhvillimi te sektorit te bujqesise. eshte nje menyre e lehte financimi, per nje shume te caktuar me apo pa kolateral, perveç garancise individuale. Kete kredi mund ta perfitojne te gjithe prodhuesit apo tregtaret qe operojne ne sektorin bujqesor si dhe individe me te ardhura nga bujqesia, blegtoria, pemtaria, etj.

Afatet dhe Kushtet e Kredise
- Shuma maksimale e kredise deri ne 10,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
- Afati i kredise shkon deri ne 5 vjet
- Norma e interesit fillon nga 14%
- Komisioni i disbursimit eshte 1%
- Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit si kolateral te nje pasurie te paluajtshme.
- Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.
* Deri ne 70% te vleres totale te investimit
- Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.