USD     Blihet: 91.51 | Shitet: 92.70
EUR     Blihet: 99.95 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 101.53 | Shitet: 104.01
GBP     Blihet: 118.11 | Shitet: 120.55
AUD     Blihet: 59.85 | Shitet: 63.71
CAD     Blihet: 64.97 | Shitet: 70.36
USD     Blihet: 91.51 | Shitet: 92.70
EUR     Blihet: 99.95 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 101.53 | Shitet: 104.01
GBP     Blihet: 118.11 | Shitet: 120.55
AUD     Blihet: 59.85 | Shitet: 63.71
CAD     Blihet: 64.97 | Shitet: 70.36

Sigurime

SIGURIMI PRONËS
Në jetë duam tu japim prioritet gjërave më të rëndësishme: familjes, shëndetit dhe shtëpisë ku jetojmë. Të gjithë e dimë që jeta ndonjëhere sjell të papritura e rreziqe që mund të dëmtojnë pronën tonë ndaj sigurimi i shtëpisë është një domosdoshmëri.

Drejtohuni pranë zyrave tona për tu informuar mbi paketat e sigurimit të shtëpisë.
Kurseni kohë dhe para, dhe jetoni të ;sigurt!

MALLRAT GJATË TRANSPORTIT
Përmes këtij sigurimi mbulohen të gjitha rreziqet, ndaj të cilave janë të ekspozuara mallrat gjatë transportit. Të gjitha humbjet apo dëmtimet aksidentale dhe të pa paramenduara apo keqdashëse; zjarr, shpërthim; aksidente t ë mjeteve t ë transportit; shkarkimin e mallit në një port tjetër në rast fatkeqësie; sakrificën e avarisë së përgjithshme, shpenzime për shpëtimin e ngarkesës, dëmi nga tërmeti, vullkani, rrufeja, dëmtimi i mallrave nga uji në bordin e anijes, dëmtime dhe humbje totale t ë pakove gjatë ngarkim-shkarkimit.

SIGURIMI I AUTOMJETIT
Siguracioni i makinë. s (TPL, Karton Jeshil apo Polica Kufitare) ë shtë.  i detyrueshëm për qarkullimin brënda apo jashtë Shqiperisë .Kjo kategori sigurimesh ë shtë në përputhje të  plotë  me ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

TË TJERA