USD     Blihet: 91.51 | Shitet: 92.70
EUR     Blihet: 99.95 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 101.53 | Shitet: 104.01
GBP     Blihet: 118.11 | Shitet: 120.55
AUD     Blihet: 59.85 | Shitet: 63.71
CAD     Blihet: 64.97 | Shitet: 70.36
USD     Blihet: 91.51 | Shitet: 92.70
EUR     Blihet: 99.95 | Shitet: 100.50
CHF     Blihet: 101.53 | Shitet: 104.01
GBP     Blihet: 118.11 | Shitet: 120.55
AUD     Blihet: 59.85 | Shitet: 63.71
CAD     Blihet: 64.97 | Shitet: 70.36

Kushtet e punes

Kredia Individuale Konsumatore
deri ne 2 vjet

10-18%

Kredia Individuale për Investim
1 vjeçar, i rinovueshem

11-15%

Kredi për Studime
deri ne 3 vjet

8 - 18%

Agro - Kredi
deri ne 3 vjet

15%

KREDI PËR BIZNES

Kredia për Investim
deri ne 7 vjet

8-11%

Kredi Overdrafti
1 vjeçar, i rinovueshem

8-13%

Kredia për Inventare
deri ne 4 vjet

8-12%

Kredia Agro-Bujqësore
deri ne 5 vjet

13%
PAGESA UTILITARE

Pagesa të UK Durrës, Fier, Kavajë, Himarë

Pagesa të UK
Tirane, Korçë, Shkodër, Devoll, Elbasan Krujë, Lushnjë, Vlorë, Pogradec, Kukës, Kamëz

Pagesa të gjobave të policisë rrugore dhe Bashkia Tiranë

Pagesa të OSHEE

Pagesa të ALBtelecom

Pa komision

30ALL komision

100ALL komision

Pa komision

Pa komision


Pagesa DIGICOM

Shërbimet TRING

Rimbushje ALBtelecom Mobile

Rimbushje VODAFONE AL

Pagesa të taksave Bashkia Tiranë dhe Shkodër

Pa komision

Pa komision

Pa komision

Pa komision

100ALL komision