Gjobat e Bashkise TiraneSipas mërrëveshjes me Bashkinë Tiranë, në cdo agjent AK-Invest/ MoneyGram, ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e gjobës për Bashkinë Tiranë. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, kryhet pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare. Klient! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer.